LMHT: Cập nhật tin tức ngày 10/02 – Gỡ bỏ trang bị đi rừng mới

Gnar_G -

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: Garena
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 08/08/2012
Chi tiết
(GameSao.vn) – Voice chat xuất hiện, bộ ba trang bị đi rừng cũ quay trở lại...

Những thay đổi dưới đây đang được Riot Games thử nghiệm trên máy chủ PBE trong quá trình hoàn thiện bản cập nhật 8.4 của LMHT.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

  Quất Roi (E)

 • Sát thương hoàn trả từ 65/80/95/110/125 về lại 55/70/85/100/115.
 • Sát thương cường hóa giảm từ 105/125/145/165/185 xuống 85/105/125/145/165.

  Cơn Gió Đen (E)

 • Năng lượng tiêu hao hoàn trả từ 70/80/90/100/110 về lại 50/60/70/80/90.

  Đàm Phán (Q)

 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 40 lên 60/65/70/75/80.

  Bổ Sung Vitamin (W)

 • Năng lượng tiêu hao hoàn trả từ 100 mọi cấp về lại 80/90/100/110/120.

  GNAR! (R)

 • (Gnar Khổng Lồ/Kích hoạt) SMPT cộng thêm tăng từ 50% lên 100%.
 • (Gnar Khổng Lồ/Kích hoạt) STVL cộng thêm tăng từ 70% lên 100%.

 • Tầm đánh tăng từ 500 lên 525.
  • So với hiện tại giảm từ 550 xuống 525

 Ornn

  Thổi Lửa (W)

 • Sát thương giảm từ 10/12/14/16/18% lượng máu tối đa của mục tiêu thành 10/11.5/13/14.5/16%.
 • Thời gian hiệu lực của lớp lá chắn giảm từ 4 xuống 3.5 giây.

  Truy Kích (Q)

 • Hoàn trả những thay đổi trước đó và tăng tiến theo cấp độ kỹ năng:
  • Tốc độ di chuyển hoàn trả từ (tăng tiến theo cấp độ) về lại 15/17.5/20/22.5/25%
  • Tốc độ di chuyển cường hóa cộng thêm thay đổi từ (tăng tiến theo cấp độ) về lại 30/37.5/45/52.5/60%
   • So với hiện tại: 30/35/40/45/50% thành 30/37.5/45/52.5/60%

 Mặt Nạ Ma Ám

 • Nội tại DUY NHẤT – Essence Drain: Đổi tên thành Nội tại DUY NHẤT – Madness.

 Mặt Nạ Đọa Đày Liandry

 • Nội tại DUY NHẤT – Essence Drain: Đổi tên thành Nội tại DUY NHẤT – Madness.
 • Nội tại DUY NHẤT – Torment: Sát thương phép cộng thêm giảm từ 1.5% xuống 1%.

 Quỷ Thư Morello

 • Nội tại DUY NHẤT – Subtlety đổi tên thành Nội tại DUY NHẤT – Touch of Death.

 Ominous Orb

 • Đổi tên từ Orb of Shadow.
 • Nội tại DUY NHẤT – Subtlety đổi tên thành Nội tại DUY NHẤT – Touch of Death.

 Spellbinder

 • Đổi tên từ Spellbound Orb.

 Pathfinder's Knife

 • Bị gỡ bỏ -  Dao Đụng Độ,  Dao Săn Bắt và  Gươm Truy Tung quay trở lại.

  Rựa Thợ Săn

 • Hoàn trả lại những thay đổi trước đó – quay về hiện trạng.

  Bùa Thợ Săn

 • Hoàn trả lại những thay đổi trước đó – quay về hiện trạng.

The Twisted Surgeon (hệ Áp Đảo + hệ Chuẩn Xác)

 • Thay đổi từ (+8 STVL hoặc +13 SMPT tương ứng, +5.5 tốc độ đánh) thành (+5 STVL hoặc +9 SMPT, +9% tốc độ đánh).

The Incontestable Spellslinger (hệ Pháp Thuật + hệ Chuẩn Xác)

 • Thay đổi từ (+8 STVL hoặc +14 SMPT tương ứng, +5.5 tốc độ đánh) thành (+6 STVL hoặc +10 SMPT, +9% tốc độ đánh).

2/ KHÁC

Voice chat trên client

Đã có biểu tượng voice chat xuất hiện trên client nhưng chưa thể sử dụng được.

Thêm tiểu sử cho các dòng trang phục

Gnar_G