LMHT: Cập nhật tin tức ngày 07/8 – Zoe lại bị nerf

Gnar_G -

Liên Minh Huyền Thoại

NPH: Garena
Thể loại: MOBA
Ra mắt: 08/08/2012
Chi tiết
(GameSao.vn) – Ngọc Siêu Cấp Triệu Hồi Aerie được cân bằng lại…

Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 8.16. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

  Nhật Thực (W)

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 18/16/14/12/10 thành 14/13/12/11/10 giây.
  • So với hiện tại: giảm từ 14 giây mọi cấp xuống 14/13/12/11/10 giây
 • Giáp hoàn trả từ [15/20/25/30/35 (+40%)] về lại [25/35/45/55/65 (20%)].
 • Kháng phép hoàn trả từ [15/20/25/30/35 (+40%)] về lại [20/30/40/50/60 (+20%)].

  Thiên Đỉnh Kiếm (E)

 • Sát thương hoàn trả từ 60/110/160/210/260 về lại 60/100/140/180/220.

 • Tốc độ di chuyển hoàn trả từ 340 về lại 335
 • Kháng phép gia tăng mỗi cấp hoàn trả từ 1.75 về lại 1.25.

  Ném Chồi Non (E)

 • Sát thương tối đa gây lên mục tiêu không phải tướng hoàn trả từ 500 về 300.

  Đánh Chén (W)

 • Sát thương hoàn trả từ [27/29/31/33/35% (+1% mỗi 100 SMPT)] về lại [20/23/26/29/32% (+2% mỗi 100 SMPT)].

 Zoe

  Lấp La Lấp Lánh (Nội tại)

 • Tỉ lệ SMPT giảm từ 32.5% to 20%
 • Sát thương giảm từ [12 - 135] xuống [10 - 124].

  Kẻ Trộm Phép (W)

 • Tỉ lệ SMPT giảm từ 55% xuống 40%.

  Ngọc Siêu Cấp Triệu Hồi Aerie

 • Sát thương giảm từ [15 - 40] xuống [10 - 40].
 • Lớp giáp tăng từ [30 – 80] lên [35 - 80].

2/ THAY ĐỔI VỀ CHẾ ĐỘ CHƠI NEXUS BLITZ

Xem thêm về chế độ chơi mới toanh sắp sửa được Riot Games bổ sung vĩnh viễn vào trong LMHT TẠI ĐÂY.

Tướng

 • STVL tăng từ 60 (+2.5 mỗi cấp độ) lên 63 (+3 mỗi cấp độ).
 • Tốc độ đánh gia tăng mỗi cấp tăng từ 1.5% lên 2.5%.
 • Năng lượng hồi lại mỗi 5 giây tăng từ 8.1 lên 12.

 • STVL gia tăng mỗi cấp tăng từ 3.2 lên 4.5.
 • Máu gia tăng mỗi cấp tăng từ 85 lên 95.

 • Tốc độ đánh gia tăng mỗi cấp tăng từ 1.5% lên 3.0%.
 • Năng lượng tăng từ 438 lên 500.

 • STVL gia tăng mỗi cấp tăng từ 3.35 lên 4.5.
 • Máu gia tăng mỗi cấp tăng từ 85 lên 100.

 • Máu tăng từ 537 lên 580.
 • Năng lượng tăng từ 418 lên 500. 
 • Năng lượng hồi lại mỗi 5 giây tăng từ 8 lên 11.

 • Có thể cộng dồn quái rừng.

  Quyền Trượng Linh Hồn (Q)

 • Mỗi điểm cộng dồn tăng vĩnh viên 2 sát thương, giảm từ 2.5 (tương tự như ARAM).

Trang bị

  Phù Phép: Quỷ Lửa

 • Lượng máu cộng thêm giảm từ 15% xuống 10%.

 Phù Phép: Thần Vọng

 • Sửa lỗi rẻ hơn 400 Vàng so với thực tế.

3/ KHÁC

Cập nhật Splash Art

Aurelion Sol Máy Móc

Mafia Braum

Gói Đa Sắc – Aurelion Sol Máy Móc

Gnar_G (Theo Surrender@20)