(Clip LMHT) Xem màn khô máu ngay từ Level 1

-
(GameSao) - Đã có đến 16 mạng phải nằm xuống ngay từ màn đại chiến level 1 này.

 

Teemo