(Clip LMHT) Thánh Snake vừa ăn cơm vừa quẩy Nidalee

Teemo -
(GameSao) - Vừa ăn cơm vừa chơi LMHT mà vẫn thắng. Snake đúng là Best Nidalee của Việt Nam.

Teemo