(Clip LMHT) Hãy xem cái giá phải trả khi bạn kill Faker một mạng

Teemo -
(GameSao) - Điều gì sẽ xảy ra khi bạn lấy được 1 mạng của Faker? Hãy theo dõi video để tìm ra câu trả lời.

Teemo

Từ khóa:

LMHTLOLclipFakerteemo