(Clip LMHT) Đừng ăn Baron khi Yasuo vẫn đang rình rập bên ngoài!

-
(GameSao) - Bởi vì khi đó Yasuo sẽ đưa cả bọn lên bảng đếm số.

 

Teemo