'Bỏng mắt' với vẻ gợi cảm của Điêu Thuyền, Lưu Bị

-
Bộ cosplay được thể hiện bởi nhóm OSK39 cho nhân vật trong webgame Thiên Quân.

 

Theo Gamethu