Vì sao máy bay không thể vào không gian?

Zing -
Giới hạn về tốc độ khiến máy bay không thể vượt qua trọng lực của Trái Đất, đồng thời độ cao tối đa nó có thể đạt được cũng khá thấp.

Theo Zing