Ứng dụng cho phép selfie, trò chuyện với người đã khuất

Zing -
With Me được phát triển bởi công ty chuyên về hình ảnh 3D của Hàn Quốc. Ứng dụng cho phép người thân chụp ảnh, trò chuyện với người đã khuất thông qua hình ảnh 3D được lưu trữ.

Theo Zing