Ứng dụng bắt ma giống Pokemon GO

Zing -
Night Terrors là trò chơi thực tế giống như Pokemon Go, trong đó, người chơi đối đầu với những con ma ngay trong chính ngôi nhà của mình.

\

Theo Zing