Trong năm 2018 người dùng iOS có thể chi 100 triệu USD/1 ngày cho các ứng dụng trên App Store

GenK -
Tổng số tiền mà Apple trả cho các nhà phát triển từ năm 2010 tới nay đã lên tới con số 86,5 tỷ USD.

Theo báo cáo mới nhất về App Store của Apple, các nhà phát triển iOS đã kiếm được tới 26,5 tỷ USD trong năm 2017. Một năm trước, con số này là 20 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng trong hai năm vừa qua đạt 33%. Tổng số tiền mà các nhà phát triển iOS nhận được lên tới 86,5 tỷ USD. Đây là số tiền được tạo ra trong thời gian chưa tới 10 năm bởi Apple lần đầu thanh toán cho các nhà phát triển vào tháng 6 năm 2010.

Biểu đồ dưới đây hiển thị lịch sử thanh toán và tỷ lệ thanh toán tương ứng (đơn vị USD/năm):

Cần lưu ý rằng đây là tiền mà Apple thanh toán cho các nhà phát triển chứ không phải số tiền mà người dùng iOS chi tiêu. Apple giữ khoảng 30% lại doanh thu nên tổng chi tiêu trên App Store sẽ cao hơn khoảng 43%. Chi tiết về số tiền mà người dùng iOS chi tiêu trên App Store được hiển thị trong những biểu đồ bên dưới.

Từ những biểu đồ chúng ta thấy:

- Tỷ lệ thanh toán cho các nhà phát triển đang ở mức trên 25 tỷ USD mỗi năm. Nhờ Twitter, chúng ta biết được rằng con số này cao hơn doanh thu của McDonald's Corporation trong năm 2016.

- Dự kiến năm nay người dùng iOS sẽ chi tiêu khoảng 100 triệu USD mỗi ngày cho các ứng dụng, tương đương doanh thu của Google AdWords trong năm 2012.

- Mức chi tiêu cho App Store đã tăng đều đặn từ mức 5 tỷ USD mỗi năm vào giữa năm 2011.

- Ứng dụng là thành phần quan trọng nhất trong mảng dịch vụ của Apple và nó góp phần giúp mảng này dạt doanh thu 57 tỷ USD trong năm 2017, hơn cả một công ty trong Fortune 500.

Nếu kết hợp cả doanh thu của Android và iOS, ngành công nghiệp ứng dụng hiện tại đã lớn hơn so với ngành công nghiệp điện ảnh và lớn hơn nhiều so với ngành công nghiệp âm nhạc. Và trong năm nay, doanh thu của App Store cũng đã vượt qua doanh thu của Global Box Office.

Số tiền mà người tiêu dùng chi tiêu trên App Store trong năm 2017 đã vượt qua tiền bán vé xem phim trên toàn cầu

Tuy nhiên, doanh thu chỉ là phần nổi của tảng băng. App Store, một dịch vụ của Apple, đang trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới. Vì thế, ngoài doanh thu chúng ta còn cần phải chú ý tới tốc độ tăng trưởng của nó.

Ngoài ra, doanh thu và những khoản thanh toán cho nhà phát triển chỉ là phần nhỏ trong tổng thể nền kinh tế ứng dụng. Ứng dụng bán cho người dùng chỉ là tập con của tất cả các ứng dụng trên App Store. Ngoài các ứng dụng mà người dùng phải bỏ tiền mua, App Store còn có ứng dụng miễn phí và nhiều ứng dụng dùng cho các dịch vụ phức tạp có thể kiếm tiền một cách gián tiếp, theo nhiều cách khác nhau.

Facebook, Twitter, LinkedIn, Tencent, YouTube, Pandora, Netflix, Google, Baidu, Instagram, Amazon, eBay, JD.com, Alibaba, Expedia, TripAdvisor, Salesforce, Uber, AirBnB và hàng trăm ứng dụng khác đều là ứng dụng miễn phí nhưng lại tạo ra những giao dịch hàng trăm tỷ USD. Tuy nhiên tất cả những giao dịch ấy lại không được tính vào doanh thu ứng dụng của App Store. Phần lớn các hoạt động thương mại điện tử, thông tin liên lạc và truyền thông đều đang được thực hiện qua thiết bị di động.

Dựa trên số người dùng và mức độ tham gia, iOS hiện chiếm khoảng 50% tới 60% hoạt động của nền kinh tế bị di động.

Và dựa trên giả định về tỷ lệ doanh thu cho dịch vụ di động cũng như tỷ lệ tham gia của iOS, nhà phân tích Horace Dediu cho rằng các giao dịch trên iOS trong năm 2018 có thể đạt khoảng 180 tỷ USD. Nếu tính cả doanh thu phần cứng, iOS sẽ tạo ra khoảng 380 tỷ doanh thu trong năm tới.

Với tốc độ tăng trưởng ấy, dự kiến năm 2019, iOS sẽ đạt doanh thu khoảng 500 tỷ USD.

Theo GenK