Thiết bị giúp cõng theo trẻ nhỏ dễ dàng

Zing -
Piggyback Rider được thiết kế để giúp cho trẻ nhỏ có thể đứng trên lưng bạn một cách dễ dàng và thoải mái.

Theo Zing