Tại sao các cơn bão xoay ngược chiều kim đồng hồ?

Zing -
Các cơn bão ở vùng Bắc bán cầu thường xoay ngược chiều kim đồng hồ, nguyên nhân của việc này là do hiệu ứng Coriolis nảy sinh khi Trái Đất quay.

Theo Zing