Robot tình dục có cảm xúc như con người

Zing -
Samatha là robot tình dục đầu tiên trên thế giới có khả năng phản ứng lại với hành động của con người, mô phỏng cảm xúc như thật.

Theo Zing