Nike tiến tới việc sử dụng 100% năng lượng tái tạo ở Bắc Mỹ

GenK -
Trang trại điện gió Karankawa gần Corpus Christi, Texas sẽ đảm bảo việc cấp điện cho hệ thống nhà máy của Nike khu vực Bắc Mỹ.

Tuần này, Nike tuyên bố việc ký kết hợp đồng năng lượng gió quan trọng thứ 2 với công ty Avangrid Renewables, đổi lấy nguồn điện gió 86 MW của Texas.

"Hợp đồng này cho phép chúng tôi tiến tới sử dụng 100% năng lượng tái tạo tại các nhà máy của Nike ở Bắc Mỹ", Hannah Jones, Giám đốc Phát triển bền vững kiêm phó Giám đốc Bộ phận Sáng tạo (Chief Sustainability Officer and VP of the Innovation Accelerator) của Nike cho biết. "Đầu tư vào năng lượng tái tạo là tin tốt cho các vận động viên, việc kinh doanh và hành tinh này".

Trang trại điện gió Karankawa gần Corpus Christi, Texas sẽ đảm bảo việc cấp điện cho hệ thống nhà máy của Nike khu vực Bắc Mỹ, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2019. 86 MW tương đương với lượng điện cung cấp cho hơn 400.000 hộ gia đình sử dụng năng lượng sạch ở Mỹ, hoặc tương đương việc giảm thiểu 800.000 phương tiện giao thông trong 1 năm.

Theo GenK