Muốn thắng lợi, Bphone 2017 phải hạ gục 5 đối thủ này

Zing -
Những smartphone từ Apple, Samsung hay Sony là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Bphone. Muốn thành công, thiết bị của Bkav phải hạ gục được những sản phẩm này.

Theo Zing