Lỗ tí hon trên tai nghe iPhone chẳng mấy ai rõ công dụng

Zing -
Có thể bạn chưa bao giờ chú ý đến những chiếc tai nghe của Apple đủ kỹ đến mức nhận ra rằng chúng có những chiếc lỗ nhỏ kỳ lạ.

Theo Zing