Gmail trên iOS đã cho phép xem tất cả email trong một inbox chung

GenK -
Trước đây tính năng tương tự như vậy chỉ xuất hiện trên ứng dụng Gmail cho Android, nhưng sắp tới nó sẽ được triển khai cho cả iOS.

Hôm qua, Google thông báo mọi tài khoản email bạn đang quản lý trong ứng dụng Gmail trên iOS sẽ có thể gộp lại để theo dõi trên một hòm thư chung duy nhất.

Trước đây, bạn cũng có thể truy cập vào hàng loạt tài khoản do Gmail quản lý, nhưng bạn sẽ phải chạm vào biểu tượng phía góc trên bên trái để chuyển đổi giữa các tài khoản.

Giờ đây ứng dụng trên iOS sẽ có thao tác giống như ứng dụng Gmail trên Android, và một tùy chọn sẽ hiện ra trên đầu bảng điều khiển bên trái cho biết "All inboxes". Chọn vào đó và mọi email trong tất cả các tài khoản sẽ hiện ra trong một hòm thư. Google cho biết các email sẽ không được chia sẻ giữa những tài khoản với nhau khi bật tính năng này.

Tính năng này sẽ có mặt cho mọi người dùng Gmail (bao gồm cả người dùng G Suite) khi nó bắt đầu được triển khai trong 15 ngày tới.

Theo GenK