Face ID nhận dạng khuôn mặt như thế nào

Zing -
Face ID sử dụng chùm tia hồng ngoại kết hợp cùng hệ thống cảm biến, tạo thành mô hình 3D của khuôn mặt giúp nhận diện chính xác người dùng.

Theo Zing