Đồng hồ giúp người bị parkinson viết chữ bình thường

Zing -
Emma là chiếc đồng hồ do Haiyan Zhang, nhà nghiên cứu của Microsoft thiết kế với mục đích để giúp người bị bệnh parkinson có thể viết, vẽ như bình thường.

Theo Zing