Đôi tay robot giúp làm nhiều việc cùng lúc

Zing -
MetaLimbs là cánh tay robot gắn vào người, có thể giúp làm nhiều công việc cùng một lúc.

Theo Zing