Đĩa bay cho hai người trong tương lai

Zing -
IFO có hình dáng như một chiếc đĩa bay nhỏ do Jet Casule nghiên cứu, có khả năng bay với vận tốc 193 km/h và chở được 2 người.

Theo Zing