Cuộc cách mạng 4.0 diễn ra tại Việt Nam như thế nào?

Zing -
Thuộc top 5 nước tăng trưởng công nghệ thông tin nhanh nhất thế giới, Việt Nam có rất nhiều ứng dụng để cho ra đời loạt thiết bị thông minh.

Theo Zing