Chrome, Edge coi chừng: Facebook đã trở thành một... trình duyệt quan trọng ở Mỹ, với thị phần lên đến hơn 10% ở một số bang

GenK -
Đúng vậy, Facebook cũng là một trình duyệt nhé!

Hầu hết những dữ liệu về thị phần trình duyệt web đều cho thấy Google Chrome hay Safari đang đứng đầu, với tỷ lệ phần trăm thị phần thay đổi theo nền tảng và khu vực. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới nhừ nhà phân tích Mixpanel cho thấy nhiều nguồn đang bỏ lỡ một trình duyệt web đang đóng góp lớn cho Mỹ: Facebook.

Theo nghiên cứu mới của công ty về hàng triệu người dùng và hàng tỷ sự kiện trên nền tảng của nó, Facebook đã phát triển để trở thành một trình duyệt quan trọng trên các thiết bị di động ở Hoa Kỳ. Ở một số bang, nó thâm chí chiếm một số lượng lớn các sự kiện trình duyệt trên thiết bị di động, ví dụ như ở Washington (13.74%), Rhode Island (13.14%) và Montana (12.64%).  

Mixpanel nhận thấy rằng mặc dù các trường hợp sử dụng Facebook như một trình duyệt di động vẫn bị áp đảo bởi Safari do sự thống trị của iOS của Apple tại Mỹ, ứng dụng mạng xã hội đã đạt được thị phần trình duyệt di động khoảng 10% ở một số bảng.

Những bang này bao gồm: Texas (10.12%), Hawaii (10.94%), New Hampshire (10.52%), Indiana (11.93%), Missouri (11.49%), Pennsylvania (10.92%), South Carolina (10.16%), North Carolina (11.8%), Oregon (9.73%), North Dakota (9.9%), West Virginia (9.95%), Minnesota (11.81%), and Delaware (9.94%), và Washington, Rhode Island, Montana như đã kể trên.

Và mỗi tiểu bang có đến hơn 50% người sử dụng trên iOS.

Sự xâm nhập cao nhất của Android là ở Nevada (58,33% iOS so với 40,44% Android), West Virginia (56,95% iOS so với 43,05% Android) và Wyoming (55,5% iOS so với Android 44,5%). Nhưng chỉ trong một trường hợp thì Chrome được sử dụng nhiều hơn: ở Wyoming, 65,94% thị phần trình duyệt di động là Chrome, so với 30,07% Safari.

Theo GenK