Chặng đường thăng trầm của iPod Nano

Zing -
Trải qua 12 năm, iPod nano đã phát triển đến 8 phiên bản. Tuy nhiên, sản phẩm này bị Apple khai tử từ cuối tháng 7 vừa qua.

Theo Zing