Chai nước có thể ăn được

Zing -
Ooho là vật liệu chứa nước có dạng hình cầu, có thể ăn được nhờ được tạo thành từ rong biển, đang được nghiên cứu để thay thế các chai nhựa chứa nước trong tương lai.

Theo Zing