Apple dụ dỗ người dùng Android bằng video quảng cáo siêu sáng tạo

Zing -
Quảng cáo đơn giản nhưng tinh tế và sáng tạo, Apple cho thấy việc chuyển từ Android sang iPhone rất đơn giản và mang lại nhiều lợi ích lớn.

Theo Zing