4 lưu ý khi sử dụng tủ lạnh

Zing -
Không cho quá nhiều thức ăn vào tủ cũng như không dùng nước để rửa là những điểm cần lưu ý khi sử dụng tủ lạnh.

Theo Zing