10x nghĩ gì về điện thoại bom tấn của thập kỷ trước?

Zing -
Trong mắt của những người dùng trẻ, Nokia E72 là một sản phẩm chậm, khó dùng nhưng khá hấp dẫn.

Theo Zing